Senate approves Sept. 11 legislation despite Saudi threats